Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Погоджено тимчасову кількість суддів в окружних судах та в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах

19 квітня 2019, 13:08

Оприлюднено рішення Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року про погодження кількості суддів в окружних судах, а ДСА України зобов’язано в місячний термін опрацювати пропозиції апеляційних, господарських та окружних судів та передати ВРП пропозиції щодо кількості суддів в окружних судах

Вища рада правосуддя 18 квітня 2019 року розглянула питання про погодження кількості суддів в окружних судах.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Наталя Волковицька нагадала, що Указами Президента України реорганізовано, ліквідовано та утворено окружні суди.

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

29 грудня 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення в.о. Голови ДСА України із пропозицією погодити кількість суддів в окружних судах, в якому, зокрема, зазначено, що при розрахунках за основу взято модельну чисельність суддів, яка забезпечуватиме однакове навантаження на всіх суддів, виходячи з плану розгляду модельних справ та модельного річного навантаження на суддю – 183 модельні справи на рік; враховано прогнозовані коефіцієнти зміни динаміки надходження судових справ, а також фактичну чисельність суддів у діючих місцевих судах та можливість заповнення майбутніх вакансій.

Одночасно було з’ясовано, що проводиться дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням внесених до процесуального законодавства змін.

Наталя Волковицька зазначила, що Вищою радою правосуддя запропоновано Державній судовій адміністрації України надати додаткову інформацію з цього питання.

Під час опрацювання наданої додаткової інформації судам було запропоновано висловити позицію щодо вказаних пропозицій Державної судової адміністрації України, оскільки, за даними ДСА України, запропонована нею чисельність суддів узгоджена з головами усіх судів.

Судами надано інформацію і щодо погодження, і щодо заперечення запропонованої чисельності суддів, а також пропозиції щодо встановлення іншої чисельності.

Вища рада правосуддя вирішила погодити на 2019 рік тимчасову кількість суддів в окружних судах згідно з додатком, зобов’язати Державну судову адміністрацію України опрацювати пропозиції місцевих та апеляційних судів і в місячний термін передати Вищій раді правосуддя доопрацьовані пропозиції щодо кількості суддів в окружних  судах. Рішення прийнято з техніко-юридичними правками.

Рішення Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року № 1201/0/15-19 «Про погодження кількості суддів в окружних судах».

Оприлюднено рішення Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року про погодження кількості суддів в окружних судах, а ДСА України зобов’язано в місячний термін опрацювати пропозиції апеляційних, господарських та окружних судів та передати ВРП пропозиції щодо кількості суддів в окружних судах

Вища рада правосуддя 18 квітня 2019 року розглянула питання про погодження кількості суддів в окружних судах.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Наталя Волковицька нагадала, що Указами Президента України реорганізовано, ліквідовано та утворено окружні суди.

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

29 грудня 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення в.о. Голови ДСА України із пропозицією погодити кількість суддів в окружних судах, в якому, зокрема, зазначено, що при розрахунках за основу взято модельну чисельність суддів, яка забезпечуватиме однакове навантаження на всіх суддів, виходячи з плану розгляду модельних справ та модельного річного навантаження на суддю – 183 модельні справи на рік; враховано прогнозовані коефіцієнти зміни динаміки надходження судових справ, а також фактичну чисельність суддів у діючих місцевих судах та можливість заповнення майбутніх вакансій.

Одночасно було з’ясовано, що проводиться дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням внесених до процесуального законодавства змін.

Наталя Волковицька зазначила, що Вищою радою правосуддя запропоновано Державній судовій адміністрації України надати додаткову інформацію з цього питання.

Під час опрацювання наданої додаткової інформації судам було запропоновано висловити позицію щодо вказаних пропозицій Державної судової адміністрації України, оскільки, за даними ДСА України, запропонована нею чисельність суддів узгоджена з головами усіх судів.

Судами надано інформацію і щодо погодження, і щодо заперечення запропонованої чисельності суддів, а також пропозиції щодо встановлення іншої чисельності.

Вища рада правосуддя вирішила погодити на 2019 рік тимчасову кількість суддів в окружних судах згідно з додатком, зобов’язати Державну судову адміністрацію України опрацювати пропозиції місцевих та апеляційних судів і в місячний термін передати Вищій раді правосуддя доопрацьовані пропозиції щодо кількості суддів в окружних  судах. Рішення прийнято з техніко-юридичними правками.

Рішення Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року № 1201/0/15-19 «Про погодження кількості суддів в окружних судах».

Крім того, Вища рада правосуддя 18 квітня 2019 року розглянула питання про погодження кількості суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Наталя Волковицька поінформувала, що 8 квітня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення в.о. Голови Державної судової адміністрації України від 4 квітня 2019 року № 8-9326/19 із пропозицією погодити на 2019 рік кількість суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах, яка була визначена Державною судовою адміністрацією України на 2018 рік та погоджена Вищою радою правосуддя рішенням від 31 липня 2018 року.

Одночасно Державна судова адміністрація України повідомила, що на цей час проводиться дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням внесених до процесуального законодавства змін та зазначила, що інформацію про кількість суддів в апеляційних судах, визначену з урахуванням нових нормативів витрат часу на розгляд справ, буде надано для погодження Вищій раді правосуддя після опрацювання результатів цього дослідження та здійснення на його основі нового аналізу судового навантаження.

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Наталя Волковицька зазначила, що під час опрацювання цих матеріалів були отримані пропозиції і зауваження від апеляційних судів.

Вища рада правосуддя вирішила погодити на 2019 рік тимчасову кількість суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах, яка була визначена Державною судовою адміністрацією України на 2018 рік.

Зобов’язати Державну судову адміністрацію України опрацювати пропозиції апеляційних судів та в місячний термін передати Вищій раді правосуддя доопрацьовані пропозиції щодо кількості суддів в апеляційних судах. Рішення прийнято з техніко-юридичними правками.

Рішення Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року № 1200/0/15-19«Про погодження кількості суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах».

Прес-центр судової влади України